MONTY ROBERTS DUALLYGRIMMA™


Ge hästen möjligheten att förstå och lära sig eftergiften i Duallygrimman. Monty rekommenderar att göra en Join-Up® med hästen innan inskolning av Duallygrimman. Det kan behövas 2-3 Join-Up® för att få ett genuint partnerskap och samarbete med hästen. Bäst resultat med Duallygrimman uppnås tillsammans med Join-Up®. Allt arbete med häst i Duallygrimman ska ske på säkert underlag företrädesvis i en paddock med staket. Underlaget ska vara tillräckligt mjukt och inte halt så att hästen har de bästa förutsättningarna.

När man tränar med en Duallygrimman bör man använda ett längre grimskaft, ungefär 7 meter, för att kunna arbeta på ett säkert avstånd från hästen. Monty föredrar att arbeta med Duallygimman i en rund paddock med ungefär 16 meters diameter. Man bör ha ett stabilt staket. Det viktigaste är att tänka på att underlaget måste vara säkert för hästen.

Monty föreslår att man tränar och arbetar med hästen i Duallygrimman tills den är bekväm och avslappnad innan man går vidare till mer avancerade övningar. Duallygrimman är en fantastisk hjälp vid lastträning, lastning i startboxar, gå genom vatten, stå still för uppsittning, och andra avancerade övningar. Duallygrimman är också mycket effektiv vid inskolning att stå för hovslagare och veterinär. Duallygrimma är även ypperlig för inskolning att ställas upp på uställning.

Det finns många fler användningsområden för Duallygrimman som det inte finns utrymme att ta upp här. Den är till stor hjälp i alla tillfällen när man ska påbörja ett samarbete med en häst. Det är enkelt att få hästen att komma över sin rädsla när den tränas i Duallygrimman. Men kom ihåg att om adrenalinet stiger sjunker inlärningsförmågan, och tvärtom.

Det finns ett användningsområde för Duallygrimman som skiljer sig från de andra. Den kan även användas som ett bettlöst träns. Man kan med andra ord rida med tyglarna fästa i varsin skolring. Lägg märke till att denna metod även kan användas för tömkörning. Tömmarna fästs i vardera träningsring och går sedan igenom stigbyglar/tömkörningsringar som vid vanlig tömkörning. Man behöver då inte tömköra på bettringar även om träns sitter på hästen utan kan med fördel tömköra på Duallygrimman.

LÄS HELA STYCKET DUALLYGRIMMAN™ I BOKEN "FRÅN MINA HÄNDER TILL DINA" av Monty Roberts

Lycka Till & Kontakta CI Ann Lindberg om Du undrar något eller behöver lite hjälp på traven att skola in dig själv och hästen i Duallyn™

DINA HÄNDER GÖR SKILLNADEN MED DUALLYGRIMMAN™ 
 

BIND ALDRIG HÄSTEN I NÅGON AV GRIMMANS SKOLRINGAR

·      LÄMNA ALDRIG HÄSTEN OBEVAKAD MED DUALLYGRIMMAN PÅ

·      LÄMNA ALDRIG HÄST MED DUALLYGRIMMA I BOX ELLER I HAGE DÅ SKOLRINGAR KAN FASTNA NÅGONSTANS.

·      VID LASTNING MED DUALLYGRIMMAN – HA EN LÄDERGRIMMA UNDER SÅ ATT MAN KAN TA AV DUALLYGRIMMAN NÄR HÄSTEN SKA ÅKA – SKOLRINGAR KAN FASTNA I INREDNINGEN I TRANSPORTEN.

·      DUALLYGRIMMAN HAR AVSIKTLIGEN INTE NÅGON SVAG PUNKT DÄR DEN KAN BRISTA, FÖR ATT AVSKRÄCKA HÄSTÄGAREN FRÅN ATT LÄMNA HÄSTEN OBEVAKAD MED DUALLYGRIMMAN PÅ

·      GÖR ALDRIG NÅGOT SOM KAN HINDRA HÄSTENS ANDNING

TRÄNARENS MÅL
Hästen ska vara lugn och svara på kommandona.

Hästen ska acceptera att följa tränaren med nosen vid dennes armbåge.

Hästen ska respektera tränarens personliga utrymme och inte buffa på tränaren med huvud eller stöta till med bogen.

Den ska inte gå så nära så att den kan trampa på tränaren.

Om man stannar ska hästen stanna utan att grimskaftet sträcks.

Hästen ska rygga när man ber den, det ska den göra villigt och utan stor ansträngning från tränarens sida.

I allt arbete med Duallygrimman är det viktigt att komma ihåg att arbeta utan irritation och våld. Att tappa besinningen kan skada både hästar och människor. Var lugn och trygg. Om du inte känner dig helt säker och komfortabel bör du avbryta övningen, skaffa information och fortsätta först när du känner att du bemästrar situationen.

Duallygrimman kan vara ett underbart verktyg, men den är bara lika bra som händerna som handskas med den.

Monty informerar om Duallygrimman™

TIPS FRÅN COACHEN
 

Monty rekommenderar nybörjare att arbeta med många lugna och problemfria hästar den första tiden när man börjar använda Duallygrimman. Sedan ska man bara forstätta med hästar som har fått problem om man känner att man helt och fullt förstår sig på detta verktyg. Man bör arbeta med minst 15 normala hästar, tränade på detta sätt innan man går vidare med hästar som kan vara eventuellt farliga.

Hur ska Duallygrimman™ Sitta & Varför?

INPASSNING
 

Duallygrimman ska spännas så att den sitter bekvämt på huvudet och under ganascherna. Den ska sitta åt men inte strama. Nosremmen ska vila på nosryggens hårda del och INTE så långt ned så att luftvägarna hindras. Duallygrimman har 3 olika spännen. Med det översta spännet ställer man in grimmans längd. Spännet på nosremmen används för att justera hur vid grimman ska vara kring nospartiet och strax under kindbenen. Spännet under hakan gör det möjligt att avpassa grimman vid nosremmen. Alla spännen ska användas för att Duallygrimman ska sitta bra. Ringen på undersidan bakom hakan används till uppbindning.

Hur använder jag Duallygrimman™

TIMING & EFTERGIFT
 

När man utför några utav dessa övningar är det mycket viktigt att ge efter på trycket över nosryggen om hästen stegrar sig eller kastar sig bakåt. Om man inte gör det kan hästen gå omkull och skadas. Är man inte säker på att man helt förstått när man ska ge efter bör man be om hjälp av en erfaren person. Den personen bör ha erfarenhet av att arbeta hästar i Duallygrimman.

Hur skolar jag in min häst i Duallygrimman™

ÖVA - ÖVA - ÖVA
 

Fäst grimskaftet/linan i EN utav skolringarna (det som sitter i varje ände på skolrepet ovanpå nosryggen). Det spelar inte så stor roll vilken skolring man använder, men det är viktigt att bara använda EN i taget. Under arbetet bör man skapa situationer i vilka hästen lär sig att inte göra motstånd mot grimman. När hästen går in i trycket i Duallygrimman dras grimman åt och är inte lika behaglig. Och när hästen samarbetar ger Duallygrimman omedelbart belöning genom att den ger efter och blir bekvämare. Det är tränarens ansvar att träna upp sin timing till eftergift för bästa resultat.